Opdrachten

Alle portretten worden op locatie gemaakt, ik werk zoveel mogelijk met het beschikbare licht en daar waar nodig komt er een flits aan te pas.

Wat ik heel belangrijk vind is dat de geportretteerde zichzelf volledig herkent in het portret, en er het juiste gevoel bij krijgt. Ik beschouw een goed portret  als een reflectie van wie iemand is.

Bij een portret hoeft het niet altijd zo te zijn dat je kunt zien dat  er geposeerd is. Het natuurlijke moet er vanaf stralen en ik maak dan ook zoveel  mogelijk  de foto op momenten dat de geportretteerde  zich er niet bewust van  is.

Bij groepsfoto’s  stel ik de groep centraal en zie ter plekke wat er gebeurt binnen de groep en bepaal aan de hand daarvan wat voor soort foto het moet gaan worden. Natuurlijk is dit afhankelijk van de opdrachtgever en het doel van de groepsfoto.